20Mart2013
Regionalna konferencija o bezbednom i profitabilnom
investiranju u energetiku
BALKAN – NOVI EVROPSKI IZVOR ENERGIJE
Program
9.00 – 9.30 Registracija učesnika9.30 – 10.00 Svečano otvaranje i uvodna reč
 • Prof. dr Zorana Mihajlović, ministar Ministarstva za energetiku, razvoj i zaštitu životne sredine Republike Srbije
 • Nj. E. G-din Mehmet Kemal Bozay, Ambasador, Republike Turske10.00 – 11.00 Panel 1
Profitabilno i bezbedno investiranje u energetiku Srbije i Balkana
Moderator: Mijat Lakićević, urednik Novog Magazina

Panelisti:
 • Ljubomir Aksentijević, posebni savetnik Ministra za energetiku, razvoj i zaštitu životne sredine Republike Srbije
 • Mr. Loup Brefort, Country Manager, World Bank
 • Mr. Costis Stambolis, Executive Director, Institute of Energy of South East Europe (ΙΕΝΕ), Greece “Investiranje u energetiku u Jugoistocnoj Evropi”
 • Mr. Dirk Buschle, Director of Energy Community Secretariat, Austria
 • “Kreiranje i primena odgovarajuceg pravnog okvira - conditio sine qua non za investicije u energetici”
 • Vladimir Milovanović, generalni direktor Energoprojekt Holdinga
 • “Poslovni ambijent u Srbiji, uloga srpske privrede u izgradnji novih kapaciteta i efekti”11.00 – 11.15 Pauza za kafu11.15 – 12.15 Panel 2
Racionalno upravljanje energijom i održiva energetska budućnost
Moderator: Ružica Vranjković, novinar RTS

Panelisti:
 • Dejan Novaković, državni sekretar Ministarstva za energetiku Republike Srbije
 • Dragica Sekulić, Pomoćnik ministra za energetsku efikasnost, Ministarstvo ekonomije Crne Gore
 • Mr. Goran Pichler, Project Coordinator – Renewable energy in cities - UNDP – Energy Efficiency Project „Sistematski energetski menadzment u zgradama javnog sektora – praktična iskustva iz Hrvatske”
 • Mr. Christian Dolezal, Head of Communications & Public Affairs, NABUCCO Gas Pipeline International GmbH - “NABUCCO – Najbolji izbor za proizvodjaca i distributere”
 • Mr. Wolfgang Schütt, GIZ Project Leader Energetska efikasnost u Srbiji
 • Roger Jørgensen, savetnik za energetiku Ambasada Norveške
 • Milan Jevtić, Menadžer funkcije poslovnog razvoja Saga New Frontier Group


12.15 – 13.15 Panel 3
Tržište električne energije - Energetski potencijali i plasman električne energije
Moderator: Prof. dr Nikola Rajaković, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Panelisti:
 • Dejan Popović, državni sekretar, Ministarstvo za energetiku, razvoja i zaštite životne sredine Republike Srbije
 • Vesna Stojanović, šef Odseka za elektroenergetiku u Ministarstvu za energetiku. zazvoj i zaštitu životne sredine Republike Srbije
 • Dragan Vlaisavljević, direktor Direkcije za trgovinu električne energije JP EPS
 • Vladimir Janković, direktor Direkcije za poslove tržišta elekrične energije JP Elektromreže Srbije /EMS
 • Ljiljana Hadžibabić, Agencija za energetiku Republike Srbije (AERS)
 • Dragoljub Damljanović, direktor Schneider Electric Serbia
 • Desimir Stević, zamenik generalnog direktora TE-KO Kostolac
 • Aleksandar Ćosić, direktor ABB Ltd. Serbia
 • Stanislav Hutnan, CEO Transtech Slovačka13.15 – 14.15 Ručak14.15 – 15.15 Panel 4
Energetska efikasnost, potencijali i strategije razvoja obnovljivih izvora energije
Moderator: Aleksandar Durković, direktor Projekta energetske efikasnosti u Srbiji, Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine Republike Srbije

Panelisti:
 • Dušan Mrakić, državni sekretar Ministarstva za energetiku Republike Srbije
 • Marc Belanger, konsultant Svetske banke za projekte energetske efikasnosti u sektoru zgradarstva
 • Jovan Šarenac, direktor Adhesives Technologies Henkel Srbija
 • Dušan Muškatirović, direktor Siemens Energy Sector-a
 • Milenko Nikolić, direktor Instituta Mihajlo Pupin Automatika
 • Veljko Dimitrijević, pomoćnik direktora JVP Srbijavode
 • Bojan Grujički, direktor Viessmann Beograd
 • Zoran Biserčić, direktor Valliant GmbH
 • Prof. dr Dragi Antonijević, Fakultet za primenjenu ekologiju „Futura“ Univerziteta Singidunum
 • Dušan Kraljević, direktor Savabien15.30 – 16.00
Mr. Costis Stambolis, Executive Director, Institute of Energy of South East Europe (ΙΕΝΕ), Greece
Prezentacija “Investiranje u energetiku u Jugoistocnoj Evropi”
 • Investiciona klima i investicione mogucnosti u energetskom sektoru regiona JIE
 • Poseban osvrt na konkretne projekte u vezi prirodnog gasa i elektricne energijeZavršna reč – g-đa Siljka Pistolova, urednik Energy Observer16.00 – 16.30 Svečana dodela nagrada „BRAND LEADER AWARD“16.30 – 17.30 Koktel