14Decembar2015
3. Biznis konferencija BEES 2015
„Razvoj tržišta energetske efikasnosti
kroz nove modele finansiranja“
3. Biznis konferencija BEES 2015
„Razvoj tržišta energetske efikasnosti kroz nove modele finansiranja“
15. decembar 2015., Sava centar Beogradu
Treća celodnevna Biznis konferencija BEES 2015 „Razvoj tržišta energetske efikasnosti kroz nove modele finansiranja“, pod institucionalnim pokroviteljstvom Ministarstva rudarstva i energetike Republike Srbije održava se 15. decembra 2015. u Sava centru u Beogradu.

Usmerena je na podršku unapređenju energetske efikasnosti u Srbiji i Regionu i ima za cilj bržu realizaciju projekata EE i OIE direktnim povezivanjem potencijalnih poslovnih partnera i da omogući:
 • Kompanijama da na brz i jednostavan način sagledaju potencijalne projekte na tržištu lokalnih samouprava i domaćinstava u Srbiji iz domena održive energetike i/ili korišćenja obnovljive energije i ponude svoja poslovna rešenja.
 • Lokalnim samoupravama da predstave EE i OIE projekte pripremljene u saradnji sa Javnim Preduzećima (Toplana, Javna rasveta, Stambeno održavanje, ...) za koje se traži finansiranje od strane zainteresovanih privatnih partnera kroz inovativne modele finansiranja kao što su ESCO modeli finansiranja projekata kroz Javno-privatno-partnerstvo (JPP) i Ugovorno snabdevanje energijom (ESC).
 • Finansijskim institucijama da prikažu održive modele finansiranja za realizaciju projekata i predstave aktuelne uslove ugovaranja na tržištu Srbije.

Pored plenarnog dela u kome će svoja stručna i tržišna iskustva podeliti eminentni govornici i tematskih okruglih stolova koji će okupiti uže ciljne javnosti, akcenat 3. Biznis konferencije BEES 2015 stavljen je na B2B Berzu projekata lokalnih samouprava, kompanija i finansijskih institucija i unapred ugovorene B2B sastanke. S obzirom na činjenicu da u velikom broju dolaze donosioci odluka, odnosno vlasnici i direktori kompanija, predsednici lokalnih samouprava i njihovih javnih preduzeća, dogovaranje poslova je utoliko lakše i direktnije, a realizacija izvesnija i efikasnija.

Poslovna konferencija BEES 2015 koncipirana je kao sinergija nekoliko celina koje će obezbediti uslove učesnicima da svoje znanje, iskustvo i resurse stave u funkciju efikasnije artikulacije međusobnih interesa, pokrenu nove inicijative i daju svoj stučni i tržišni osvrt na aktuelne teme:
 • ESCO finansiranje projekata EE i OIE kroz model Javno-privatnog partnerstva (JPP)
 • Iskustva u realizaciji ESCO projekata kroz model JPP; Rizici u implementaciji ESCO projekata; Iskustva i primeri najbolje prakse iz Regiona
 • Energetska efikasnost i smanjenje neposredne potrošnje energije kroz sanaciju energetskih izvora, smanjenje potrošnje energije u zgradama i rekonstrukciju ulične rasvete...
 • Pametne distributivne mreže/pametna brojila (Smart Grids/Smart Metering – Demand Side Management)
 • Biznis modeli za realizaciju EE i OIE projekata u lokalnim samoupravama
 • Održivi modeli za smanjenja troškova poslovanja Toplana u Srbiji
 • Obnovljivi izvori energije u Srbiji: Energija vode, sunca i vetra, bioenergija - efikasnost i održivost
 • Snabdevanje gasom i kogeneracija kao ekološki prihvatljiva altrnativa u prozvodnji i korišćenju energije
 • Potencijal cirkularne ekonomije u Srbiji - Odgovorno upravljanje otpadom u komunalnom sektoru - modeli JPP

Treća Biznis konferencija BEES 2015 okupiće više od 500 učesnika među kojima su predstavnici međunarodnih finansijskih institucija, donosioci odluka ESCO kompanija iz EU i regiona, domaćih komercijalnih banaka, vodećih proizvođača EE i OIE opreme i materijala, domaćih industrijskih kompanija, kao i predsednici više od 50 lokalnih samouprava iz Srbije.

Dosadašnja iskustva Biznis Konferencija posvećenih unapređenju energetske efikasnosti u Srbiji, održanih u protekle tri godine, potvrđuju visok standard i kvalitet organizacije koji učesnicima pruža niz mogoćnosti da prošire stručna i praktična znanja i unaprede svoje poslovanje kroz konkretne poslovne dogovore.