Medijski partneri
RTS
Pink
Blic
Večernje novosti
Tanjug
Turistički svet
Kongresni turizam
SEE Business Travel & Meetings
Turistička prizma
Putuj sigurno
Blumen Group
RTV
SAT Media Group
NAVAK
eKapija
e-Razvoj
Diaspora Group
Brand Leader Award


Nagrada „Brand Leader Award“ se dodeljuje na osnovu niza standardizovanih kriterijuma koji podrazumevaju inovativnost, visok stepen tržišne prepoznatljivosti i pozicioniranja autenticnog proizvoda. Nagrada se dodeljuje devet godina u cilju afirmacije najistaknutijih kompanija, institucija, pojedinaca i medija koji kontiniuranim pozitivnim razvojem i inovativnim strategijama postavljaju više standarde i unapredjuju tržište, te daju izvanredan doprinos u popularizaciji privrednog potencijala, kreiranja konkuretnog tržišnog imidža Regiona.


Brand Leader 2018


Biznis konferencija
„Transport i logistika Jugoistočne Evrope i Dunavskog regiona – TIL 2018”
22. mart 2018. Sava Centar, Beograd, Srbija
www.massmediainternational.rs/Brand-Leader-Award-TIL2018


……………………………………………………………………………………………………………………………………………


Brand Leader 2017


7. Biznis konferencija
„Turističko tržište Jugoistočne Evrope - SEET 2017“
4. oktobar 2017. Sava centar, Beograd, Srbija
http://www.massmediainternational.rs/Brand-Leader-Award-SEET2017


Biznis konferencija
„Transport i logistika Jugoistočne Evrope i Dunavskog regiona – TIL 2017”
5. april 2017. Sava Centar, Beograd, Srbija
www.massmediainternational.rs/Brand-Leader-Award-TIL2017


……………………………………………………………………………………………………………………………………………


Brand Leader 2016


4. Biznis konferencija BEES 2016
„Kako privući nove investicije u energetskom sektoru - projekcije do 2020.“
15. decembar 2016., Sava centar, Beograd
www.massmediainternational.rs/BEES-Award-2016


6. Biznis Konferencija SEET 2016
„Turističko tržište Jugoistočne Evrope“
28. septembar 2016., Sava centar, Beograd
www.massmediainternational.rs/Brand-Leader-Award-SEET2016


Biznis konferencija
„Transport i logistika Jugoistočne Evrope i Dunavskog regiona – TIL 2016”
14. april 2016. Sava Centar, Beograd, Srbija
www.massmediainternational.rs/Brand-Leader-Award-TIL2016


……………………………………………………………………………………………………………………………………………


Brand Leader 2015


3. Biznis konferencija BEES 2015
„Razvoj tržišta energetske efikasnosti kroz nove modele finansiranja“
15. decembar 2015., Sava centar Beogradu
www.massmediainternational.rs/BEES-Award-2015


5. Biznis Konferencija SEET 2015
„Kako povećati konkurentnost i prihode turističkog tržišta Jugoistočne Evrope“
30. septembar 2015. - Sava centar, Beograd
www.massmediainternational.rs/Brand-Leader-Award-SEET2015


2. Biznis konferencija
„Transport i logistika Jugoistočne Evrope i Dunavskog regiona - TIL 2015”
26. mart 2015. Sava Centar, Beograd, Srbija
www.massmediainternational.rs/Brand-Leader-Award-TIL2015


……………………………………………………………………………………………………………………………………………


Brand Leader 2014


Biznis konferencija
„Transport i logistika Jugoistočne Evrope i Dunavskog regiona – TIL 2014”
10. april 2014. Sava Centar, Beograd, Srbija
www.massmediainternational.rs/12-Brand-Leader-Award


4. Biznis Konferencija
„Održivi razvoj i konkurentnost turističkog proizvoda Jugoistočne Evrope – SEET 2014“
14. maj 2014. - Sava centar, Beograd
www.massmediainternational.rs/Brand-Leader-Award-SEET2014


……………………………………………………………………………………………………………………………………………


Brand Leader 2013


Regionalna konferencija
„AGROBIZNIS: prirodni, tržišni i investicioni brend Jugoistočne Evrope”
6. mart 2013. Sava Centar, Beograd
www.massmediainternational.rs/9-Brand-Leader-Award


Regionalna konferencija o bezbednom i profitabilnom investiranju u energetiku
„BALKAN – NOVI EVROPSKI IZVOR ENERGIJE“
Beograd, Sava Centar - 20. mart 2013.
www.massmediainternational.rs/10-Brand-Leader-Award


Regionalna konferencija
„Turističko tržište Jugoistocne Evrope – NOVE RAZVOJNE MOGUCNOSTI“
Beograd, Sava Centar - 15. maj 2013.
www.massmediainternational.rs/12-Brand-Leader-Award