13Maj2014
4. Biznis Konferencija
„Održivi razvoj i konkurentnost turističkog proizvoda Jugoistočne Evrope – SEET 2014“
Prezentacije
Panel 1
Živko Banjević, izvršni direktor Montenegro Airlines

Željka Radak Kukavičić, generalna direktorica Direktorata za upravljanje turističkom destinacijom - Ministarstvo održivog razvoja i turizma Crne GorePanel 2
Nikola Avram, generalni direktor MK Mountain Resort

Matko Vrdoljak, direktor Hotel Habakuk Maribor

Slave Siračevski, direktor Hotel Aurora Resort&Spa, predsednik Asocijacije turističkih agencija Makedonije

Vojislav Janjić, direktor Hotela Palisad, Zlatibor

Vesna Vlatković, Grupacija A Hoteli

Vojislav Božilović, direktor Hotel Majdan, Beograd

Prof. dr Angelina Njeguš, Univerzitet SingidunumPanel 3
Nikola Mihajlović, Turistička Prizma

Boban Đurović, predsednik Opštine Vrnjačka Banja

Miloš Milovanović, direktor Kongresnog biroa Srbije i pomoćnik direktora Turističke organizacije Srbije

dr Ostoja Barašin, direktor TO Banja Luka

Branka Mihajlović, TO Republike SrpskePanel 4
Vladan Panić, direktor marketinga Ribarske Banje

Iztok Altbauer, direktor Udruženja slovenskih prirodnih lečilišta

Stanimir Stankov, predsednik Nacionalne Asocijacije Banjskog i Wellness Turizma /NAST/, Bugarska

Marko Jurakić, predsednik Wellness i Fitness Udruge Hrvatske

dr Deni Porej, izvršni direktor WWF Mediteran – „Program Parkovi Dinarskog luka“