09April2014
Biznis konferencija
Transport i logistika Jugoistočne Evrope i Dunavskog regiona
TIL 2014
Prezentacije
Panel 1
Francesco Del Boca, predsednik Asocijacije UETR


Franc Žepič, M.sc., Sekretar - koordinator Grupe za upravljanje prioritetne oblasti 1b EUSDR, u okviru Dunavske strategije - železnički, drumski i avio saobraćaj, Ministarstvo infrastrukture i prostornog planiranja Republika Slovenija, Kancelarija za medjunarodne odnose


Gagik Gabrielyan, Operations Officer IFC-Projekat za unapređenje trgovine i logistike – Zapadni Balkan


Miodrag Poledica, državni sekretar Ministarstva saobraćaja Republike Srbije, koordinator Grupe za upravljanje prioritetne oblasti 1b EUSDR, u okviru Dunavske strategije - železnički, drumski i avio saobraćaj


Nenad Nikolić, Transportna opservatorija za Jugoistočnu Evropu SEETO


Olivera Vitorović, kancelarija za evropske integracije – Vlada Republike Srbije


Jan Szulczyk, Generalni direktorat za mobilnost i drumski transport MOVE D3, Evropska komisija


Zorica Đerić Stojičić, pomoćnik ministra za evropske integracije i međunarodnu saradnju u Ministarstvu saobraćaja Republike SrbijePanel 2
Dejan Lasica, pomoćnik ministra za železnice i intermodalni transport Srbije - Ministarstvo saobraćaja RS


Snežana Ivković, rukovodilac sektora međunarodnog drumskog transporta Gebrüder Weiss


Marijan Banelli, HUP - HCP udruga prometa i lobist za prava prevoznika pri EU, Hrvatska


Lode Verkinderen, generalni sekretar UETRPanel 3
dr Dragan Kostić, direktor Slobodna zona Pirot


Predrag Aleksić, načelnik sektora za carinski sistem - Ministarstvo finansija Republike Srbije


Radiša Ristović, načelnik odeljenja za granicu Uprave granične policije MUP Republike SrbijePanel 4
Aleksandar Jovanović, generalni direktor CYCLE d.o.o.


Kostas Sandalcidis, Predsedavajući radne grupe za drumski transport FIATA


Prof. dr Milorad Kilibarda, Univerzitet u Beogradu Saobraćajni fakultet


Miodrag Puškarević, direktor Sektora domaćeg transporta i distribucije Milšped Group


Nenad Đurđević, Reginalni menadžer prodaje Ball Packaging Europe Belgrade ltd


Dan Cotenescu, generalni direktor 123cargo/Bursa Transport, Rumunija


Slavoljub Jevtić, predsednik Nacionalne asocijacije „Transport i logistika“Panel 5
Prof. dr Milosav Georgijević, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad - DAHAR Master plan


Ljubiša Mihajlović, direktor Plovputa i predstavnik Srbije u EUSDR PA 1a


Andraž Novak, član uprave Luka Koper


Mirjana Trifunović, pomoćnik ministra za vodni saobraćaj i bezbednost plovidbe u Ministarstvu saobraćaja Republike Srbije


Valeriu Nicolae Ionescu, generalni direktor Luka Konstanca


Phillip Marsham, generalni direktor Adriatic Gate Container Terminal, Hrvatska


Zoran Netković, generalni direktor Agent Plus