09April2014
Biznis konferencija
Transport i logistika Jugoistočne Evrope i Dunavskog regiona
TIL 2014
Prezentacije
Panel 1
Francesco Del Boca, predsednik Asocijacije UETR


Franc Žepič, M.sc., Sekretar - koordinator Grupe za upravljanje prioritetne oblasti 1b EUSDR, u okviru Dunavske strategije - železnički, drumski i avio saobraćaj, Ministarstvo infrastrukture i prostornog planiranja Republika Slovenija, Kancelarija za medjunarodne odnose


Gagik Gabrielyan, Operations Officer IFC-Projekat za unapređenje trgovine i logistike – Zapadni Balkan


Miodrag Poledica, državni sekretar Ministarstva saobraćaja Republike Srbije, koordinator Grupe za upravljanje prioritetne oblasti 1b EUSDR, u okviru Dunavske strategije - železnički, drumski i avio saobraćaj


Nenad Nikolić, Transportna opservatorija za Jugoistočnu Evropu SEETO


Olivera Vitorović, kancelarija za evropske integracije – Vlada Republike Srbije


Jan Szulczyk, Generalni direktorat za mobilnost i drumski transport MOVE D3, Evropska komisija


Zorica Đerić Stojičić, pomoćnik ministra za evropske integracije i međunarodnu saradnju u Ministarstvu saobraćaja Republike SrbijePanel 2
Dejan Lasica, pomoćnik ministra za železnice i intermodalni transport Srbije - Ministarstvo saobraćaja RS


Snežana Ivković, rukovodilac sektora međunarodnog drumskog transporta Gebrüder Weiss


Marijan Banelli, HUP - HCP udruga prometa i lobist za prava prevoznika pri EU, Hrvatska


Lode Verkinderen, generalni sekretar UETRPanel 3
dr Dragan Kostić, direktor Slobodna zona Pirot


Predrag Aleksić, načelnik sektora za carinski sistem - Ministarstvo finansija Republike Srbije


Radiša Ristović, načelnik odeljenja za granicu Uprave granične policije MUP Republike SrbijePanel 4
Aleksandar Jovanović, generalni direktor CYCLE d.o.o.


Kostas Sandalcidis, Predsedavajući radne grupe za drumski transport FIATA


Prof. dr Milorad Kilibarda, Univerzitet u Beogradu Saobraćajni fakultet


Miodrag Puškarević, direktor Sektora domaćeg transporta i distribucije Milšped Group


Nenad Đurđević, Reginalni menadžer prodaje Ball Packaging Europe Belgrade ltd


Dan Cotenescu, generalni direktor 123cargo/Bursa Transport, Rumunija


Slavoljub Jevtić, predsednik Nacionalne asocijacije „Transport i logistika“Panel 5
Prof. dr Milosav Georgijević, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad - DAHAR Master plan


Ljubiša Mihajlović, direktor Plovputa i predstavnik Srbije u EUSDR PA 1a


Andraž Novak, član uprave Luka Koper


Mirjana Trifunović, pomoćnik ministra za vodni saobraćaj i bezbednost plovidbe u Ministarstvu saobraćaja Republike Srbije


Valeriu Nicolae Ionescu, generalni direktor Luka Konstanca


Phillip Marsham, generalni direktor Adriatic Gate Container Terminal, Hrvatska


Zoran Netković, generalni direktor Agent Plus

Medijski partneri
RTS
Pink
Kopernikus
Blic
Večernje novosti
Tanjug
Hrvatski prijevoznik
Logistika i transport
SAT Media Group
logistika.com.hr
Pluton Logistics
eKapija
Diaspora Group