29-30Jun2021
Tulip Inn Putnik Belgrade & Online
EKOnferencija “Životna sredina
svetska prestonica 2021.”
Program
I DAN, utorak 29. jun
EKOLOŠKI KAPITAL
 • 9.00 – 9.30 Registracija & Coffee
 • 9.30 – 9.50 Dobro jutro, dobro došli
Otvaranje i uvodna reč:
 • Jovanka Atanacković, državni sekretar Ministarstva rudarstva i energetike Srbije

9.50 – 10.10
 • Paul Hickey, Regional Office for the Western Balkans European Investment Bank

10.10 – 11.15
Panel 1
 • Ekološki bogati i ekološki (ne)osvešćeni
 • Šta doprinosi, a šta narušava ekološku bezbednost? Koliko smo danas ekološki (ne)sigurni?
 • Život u ekološkom dugu, koliko su povoljni “krediti” životne sredine
 • U spektru ekoloških inovacija, gde je obrazovanje
Moderator: Nebojša Vraneš, Privredna komora Srbije

Panelisti:
 • Boris Erg, direktor IUCN Regionalne kancelarije za Istočnu Evropu i Centralnu Aziju
 • Prof. dr Miloš Erić, FEFA fakultet, Beograd
 • Doc. dr Vera Arežina, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu

11.20 – 11.30
Eko pauza (reportaža i/ili uključenje sponzora, za prisutne pauza za kafu)


11.30 – 13.00
Panel 2
 • Klimatske promene i održivo upravljanje životnom sredinom- pogled u 2030., pa i 2050.
 • Jasan pogled kroz „covid“ naočare - šta smo naučili, osvestili, vidimo li bolje na blizinu ili na daljinu
 • Voda, zlata vredan resurs
 • Šume, čuvari prirodne ravnoteže
Moderator: Goran Sekulić, WWF Adria Srbija

Panelisti:
 • Žarko Petrović, rukovodilac sektora za vitalni razvoj UNDP
 • Antoine Avignon, Environment Policies and Economic Growth EU Delegation in Serbia
 • Tibor Moldvai, Heinrich Böll Stiftung Büro Belgrad
 • Prof. dr Ratko Ristić, dekan Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • Roland Kokai, direktor JP Vojvodinašume
 • Prezentacija „Uticaj klimatskih promena na upravljanje zaštićenih područja“, Ivana Vasić, mast.uprav.zašt.podr., Samostalni stručni saradnik za zaštićena područja i zaštitu životne sredine, JP Vojvodinašume


13.00 – 13.10
Eko pauza (reportaža i/ili uključenje sponzora, za prisutne pauza za kafu)


13.10 – 14.40
Panel 3
 • Sve(t) oko nas - Obnovljivi Izvori Energije
 • OIE štede, ali i koštaju. Koliko su finasijske institucije spremne za “zeleno finansiranje”?
 • Sunce, vetar ili voda ? Koji je izvor najbolji izbor?
 • Čista energija - Zeleni vodonik u fokusu novih strategija
Moderator: Aleksandar Macura, direktor RES Foundation

Panelisti:
 • Sabina Ivanović, pomoćnik Ministra za zelenu energiju Ministarstva rudarstva i energetike Srbije
 • Prof. dr Aleksandar Janjić, Katedra za Energetiku Elektronski fakultet u Nišu
 • Bojan Bogdanović, Principal Fund Manager, Renewable District Energy at EBRD
 • Hrvoje Milošević, Head of sales, SOLID Solar Energy Systems GmbH Austrija
 • Aleksandar Marić, komercijalni direktor Eko Toplane Banja Luka
 • Slobodan Jerotić, direktor JKP Toplane Šabac

14.45 – 14.55
Zaključak


15.00 – 16.00
Networking & Koktel


II DAN, sreda 30. jun
ZELENA TRANZICIJA
 • 9.00 – 9.30 Registracija & Coffee
 • 9.30 – 9.50 Dobro jutro, dobro došli (Uvodna reč)

9.50 – 11.20
Panel 1
 • “Mapa puta za cirkularnu ekonomiju”, ko je na startu, a ko već trči
 • (Ne)kontorolisana potrošnja prirodnih resursa
 • U fokusu CE HUB - Alijansa za zelenu tranziciju - zeleni menadžeri
Moderator: Igor Jezdimirović, predsednik Udruženja inženjera zaštite životne sredine

Panelisti:
 • Nebojša Redžić, Agencija za zaštitu životne sredine
 • Siniša Mitrović, direktor Centra za cirkularnu ekonomiju Privredne komore Srbije
 • Sandra Kamberović, Legal and Policy Advisor, Kamberovic & Cisneros Holdings
 • Marjana Davidović, direktorka Nestlé Adriatic
 • Aleksandra Mišić Dodić, marketing menadžerka Telenora

11.20 – 11.30
Eko pauza (reportaža i/ili uključenje sponzora, za prisutne pauza za kafu)


11.30 – 13.00
Panel 2
 • Otpad naš nasušni
 • Da li uopšte verujemo da smo zagađivači na bezbroj godina unapred? Mentalitet ili nedovoljna edukacija?
 • Reciklaža u teoriji i praksi
Moderator: Igor Jezdimirović, predsednik Udruženja inženjera zaštite životne sredine

Panelisti:
 • Mirjana Todorović, Sektor za upravljanje otpadom i otpadnim vodama, Ministarstvo zaštite životne sredine Srbije
 • Prof. dr Aleksandar Jovović, Mašinski fakultet Univerzitet u Beogradu
 • Nemanja Dimitrijević, direktor JKP Šumadija Kragujevac
 • Tamara Vidić Perko, Voka Snaga Ljubljana
 • Kompanija, primer dobre prakse

13.00 – 13.10
Eko pauza (reportaža i/ili uključenje sponzora, za prisutne pauza za kafu)


13.10 – 14.40
Panel 3
 • Održiva urbanizacija – suživot pametnih ljudi i pametnih tehnologija
 • Kako (pro)disati i (pre)živeti u gradu
 • Urbana mobilnost, šta smo učinili i šta nam je činiti
 • Zelena gradnja, bliska ili daleka budućnost
Moderator:
Toni Richard Crisolli, Senior Project Manager Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, Western Balkans

Panelisti:
 • Aleksandar Mastilović, stručnjak i konsultant za telekomunikacije, predavač za 5G i pametne gradove
 • Prof. dr Osman Lindov, Fakultet za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu
 • Prof. dr Srđan Krčo, CEO DunavNET
 • Klara Danilović, šefica Odeljenja za urbanizam, prostorno planiranje i stanovanje SKGO
 • Gordana Stojanović, sekretar Sekretarijata za projekte, prostorno planiranje i e- Upravu Grada Kragujevac
 • Dragana Korica, Izvršni direktor Saveta zelene gradnje Srbije

14.45 – 14.50
Zaključak


14.50 – 15.20
Dodela nagrada Brand Leader Award


15.20 – 16.00
Networking & Koktel