29Septembar2015
5. Biznis Konferencija SEET 2015
„Kako povećati konkurentnost i prihode turističkog tržišta Jugoistočne Evrope“
Publikacija SEET 2015
Najznačajniji učesnici turističkog tržišta Regiona će biti predstavljeni u štampanom dvojezičnom izdanju SEET 2015. Tiraž od 2.000 primeraka namenjen je distribuciji na adrese relevantnih institucija i strukovnih udruženja, kao i turoperatora iz EU, Rusije, Kine, SAD, Indije, Turske, regiona,… vodećih kompanija, turističkih agencija, finansijskih institucija, privrednih komora, poslovnih udruženja i asocijacija, ekonomskih odeljenja ambasada, kao i najuticajnih medijskih kuća.

Publikacija SEET 2015