13Maj2014
4. Biznis Konferencija
„Održivi razvoj i konkurentnost turističkog proizvoda Jugoistočne Evrope – SEET 2014“
Publikacija SEET 2014
Najznačajniji učesnici turističkog tržišta Regiona će biti predstavljeni u štampanom dvojezičnom izdanju SEET 2014. Tiraž od 2.000 primeraka namenjen je distribuciji na adrese relevantnih institucija i strukovnih udruženja, kao i turoperatora iz EU, Rusije, Kine, SAD, Indije, Turske, regiona,… vodećih kompanija, turističkih agencija, finansijskih institucija, privrednih komora, poslovnih udruženja i asocijacija, ekonomskih odeljenja ambasada, kao i najuticajnih medijskih kuća.

Publikacija SEET 2014