25Mart2015
2. Biznis konferencija
„Transport i logistika Jugoistočne Evrope i Dunavskog regiona - TIL 2015”
Publikacija TIL 2015
Najznačajniji učesnici transportno logističkog tržišta Regiona će biti predstavljeni u štampanom dvojezičnom izdanju TIL 2015. Tiraž od 3.000 primeraka namenjen je distribuciji na adrese relevantnih institucija i strukovnih udruženja iz regiona JIE, EU, Turske,… relevantnih državnih institucija i lokalnih uprava, obrazovnih i javnih institucija, vodećih kompanija iz oblasti špedicije, logistike i drumskog, železničkog, avio i vodenog saobraćaja, finansijskih institucija i udruženja i vodećih osiguravajućih društava, kao i najuticajnih medijskih kuća.

Publikacija TIL 2015