27Mart2019
Publikacija
Najznačajniji učesnici transportno logističkog tržišta Regiona će biti predstavljeni u štampanom dvojezičnom izdanju TIL 2019. Tiraž od 3.000 primeraka namenjen je distribuciji na adrese relevantnih institucija i strukovnih udruženja iz regiona JIE, EU, Turske,… relevantnih državnih institucija i lokalnih uprava, obrazovnih i javnih institucija, vodećih kompanija iz oblasti špedicije, logistike i drumskog, železničkog, avio i vodenog saobraćaja, finansijskih institucija i udruženja i vodećih osiguravajućih društava, kao i najuticajnih medijskih kuća.

Medijski partneri
RTS
Pink
Kopernikus
Blic
Večernje novosti
Tanjug
Hrvatski prijevoznik
Logistika i transport
SAT Media Group
logistika.com.hr
Pluton Logistics
eKapija
Diaspora Group