09April2014
Biznis konferencija
Transport i logistika Jugoistočne Evrope i Dunavskog regiona
TIL 2014
Registracija
Transport i logistika Jugoistočne Evrope i Dunavskog regiona
TIL 2014

Kotazacija za učešće na TIL2014 podrazumeva:
  • učešće u celodnevnom radu Biznis konferencije TIL 2014 - Sava Centar, Kongresna sala 1/0
  • radni materijal, simultani prevod i slušalice, osveženje u pauzama i ručak

Participacija za učešće na TIL 2014 po osobi iznosi 100 Eura

/PDV nije uračunat u cenu/.
Ime i prezime
Naziv kompanije
Adresa
PIB
Kontakt telefon
Email
Komentar
Anti-bot pitanje
Koliko je devet+sedam?