03Oktobar2018
8. Biznis konferencija SEET 2018
Turističko tržište Jugoistočne Evrope
Stefano Dominioni
Stefano Dominioni
Izvršni sekretar, Prošireni Sporazum o kulturnim rutama-Savet Evrope (EPA), Direktor, Evropski institut za kulturne rute (EICR)

Stefano Dominioni je izvršni sekretar Saveta Evrope - Prošireni parcijalni sporazum o kulturnim rutama (EPA) i direktor Evropskog instituta za kulturne rute (Luksemburg). Odgovoran je za nadgledanje sertifikacije od strane Saveta Evrope kulturnih ruta u oblasti evropske kulture i nasleđa u svih 47 država članica, kao i redovnu evaluaciju postojećih 31 sertifikovane kulturne rute.
Dr Dominioni osigurava rad EPA Upravnog odbora i Statutarnog odbora, upravlja Evropskim institutom za kulturne rute i koordinira putevima kulture Saveta Evrope. On je odgovoran za implementaciju i sprovođenje zajedničkih programa sa Evropskom komisijom, i saradnju sa međunarodnim organizacijama UNWTO i UNESCO. Tokom svoje karijere u Savetu Evrope, Stefano Dominioni je radio za Generalni direktorat za obrazovanje, kulturu i omladinu i Generalni direktorat za socijalnu koheziju. Doktorirao je na Yale University, Master Degree na Université d’Aix-Marseille i BA političke nauke na Univerzitetu u Milanu.
Medijski partneri
RTS
Pink
Kopernikus
Blic
Večernje novosti
Tanjug
Turistički svet
Kongresni turizam
SEE Business Travel & Meetings
Turistička prizma
Putuj sigurno
Blumen Group
RTV
SAT Media Group
NAVAK
eKapija
e-Razvoj
Diaspora Group