09April2014
Biznis konferencija
Transport i logistika Jugoistočne Evrope i Dunavskog regiona
TIL 2014
O konferenciji
Biznis konferencija
„Transport i logistika Jugoistočne Evrope i Dunavskog regiona – TIL 2014”
10. april 2014. Sava Centar, Beograd, Srbija


Saobraćaj u celini predstavlja jedan od najvažnijih oslonaca u savremenom razvoju ekonomije svake zemlje. Ekonomski i socijalni razvoj podrazumeva razvijen saobraćajni sistem, koji zahteva konstantan i ubrzan razvoj, modernizaciju infrastrukture i transportnih tehnologija i povezanost zemalja u Regionu.

Sve zemlje Jugoistočne Evrope imaju strateški interes da kroz sve vidove bliže saradnje ostvare zajednički cilj i u globalnim okvirima pozicioniraju visoko razvijen, efikasan, siguran, ekološki prihvatljiv i moderan transportni i logistički sistem sa potpuno integrisanim međunarodnim standardima. Povezivanjem svih relevantnih predstavnika transporta, logistike i trgovine uz učešće nadležno institucionalnih organa JIE i EU, uz zajedničko rešavanje problema podiže se nivo usluga u kreiranju savremenih tržišnih potreba i strategija za plasmanom na regionalnom i globalnom tržištu.

Cilj Biznis konferencije „Transport i logistika Jugoistočne Evrope i Dunavskog regiona - TIL 2014“ je da:
 • prepozna raspoložive potencijale, identifikuje konkretne probleme i predloži konstruktivna rešenja
 • pronalaženjem optimalnih biznis modela podstakne kvalitetno i trajno povezivanje u zajedničkim poslovnim misijama kako bi se ostvario benefit i primenile uštede u transportu i logistici JIE i Dunavskog regiona
 • ohrabri tržišne inicijative i strategije u privlačenju novih direktnih investicija
 • kroz B2B susrete osigura učesnicima veću izloženost njihovoj ciljnoj grupi i obezbedi stimulativne uslove za konkretne dogovore između potencijalnih partnera

Osnovni strateški cilj delatnosti transporta i logistike u regionu JIE je povećanje konkurentnosti privrede i razvoj tržišta, što podrazumeva usklađenost zakonskih propisa na regionalnom nivou, nove oblike i forme poslovanja, podsticaj i podršku razvoju, unapređenje novih vidova finansijskih usluga, ulaganja u istraživanja, razvoj i nove tehnologije,… U cilju pronalaženja optimalnih rešenja ovih i drugih pitanja, celodnevna Biznis konferencija „Transport i logistika Jugoistočne Evrope i Dunavskog regiona – TIL 2014“ će okupiti preko 400 učesnika među kojima će biti svi relevantni činioci tržišta:
 • visoki predstavnici relevantnih institucija i strukovnih udruženja iz regiona JIE, EU, Turske, …
 • predstavnici relevantnih državnih institucija – ministarstva saobraćaja, uprave carina i granične policije
 • predstavnici državnih i lokalnih uprava, strukovnih udruženja, obrazovnih i javnih institucija
 • vodeći međunarodni stručnjaci za oblast održivog razvoja i poslovanja u špediciji, transportu i logistici
 • donosioci odluka vodećih kompanija iz oblasti špedicije, logistike i drumskog, železničkog, avio i vodnog saobraćaja JIE i Dunavskog regiona
 • predstavnici finansijskih institucija i udruženja i vodećih osiguravajućih društava
 • predstavnici medija

Učesnici TIL 2014 će svojim znanjem i praktičnim iskustvom sa tržišta podstaknuti nove predloge i poslovne prilike, postaviti smernice za unapređenje tržišta kroz umrežavanje, usklađivanje posebnih i zajedničkih interesa, predlaganje mera za poboljšanje uslova poslovanja u skladu sa prioritetnim interesima privrede, privrednika i struke.

Transportno logistično partnerstvo kroz zajedničko integrisano informaciono upravljanje, razvoj i uvezivanje kapaciteta intermodalnog transporta i logistike Srbije, JIE i EU su siguran put uštedama, kvalitetnoj usluzi i brzom kretanju robe u precizno definisanom roku do krajnjeg korisnika – Just on Time.

Logistika i transport         SAT Media Group

logistika.com.hr         Pluton Logistics