22Mart2018
5. Biznis konferencija
„Transport i logistika Jugoistočne Evrope i Dunavskog regiona - TIL 2018”

Ministarstvo gradjevinarstva, saobracaja i infrastrukture SrbijeMinistarstvo infrastrukture Slovenije

O konferenciji
5. Biznis konferencija „Transport i logistika Jugoistočne Evrope i Dunavskog regiona - TIL 2018” održava se pod pokroviteljstvom Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije 22. marta 2018. u Sava Centru u Beogradu.

Cilj 5. Biznis konferencije „TIL 2018” usmeren je ka sagledavanju daljeg ekonomskog prosperiteta kroz ključne promene na tržištu transporta, infrastrukture i logistike Dunavskog regiona i JIE.

Učesnici će u toku jednog dana kroz nekoliko paralelnih celina (Plenarni deo, B2B sastanci, Okrugli sto) imati priliku dau cilju poboljšanja uslova poslovanja, a u skladu sa prioritetnim interesima privrede, privrednika i struke, svojim znanjem i praktičnim iskustvom podstaknu nove inicijative i poslovne prilike, postave smernice za unapređenje tržišta kroz umrežavanje, usklađivanje posebnih i zajedničkih interesa.

Poseban akcenat će biti stavljen na teme:
 • Transportna zajednica Zapadnog Balkana - formalni okvir za primenu zajedničkih standarada, zakonskih okvira, zajedničkih projekata i korišćenje finansijskih mahanizama EU
 • Razvoj regionalnih transportnih mreža, putna i železnička infrastruktura i investicioni potencijali
 • Usaglašavanje zakonske regulative u oblasti transporta i logistike
 • Demografske promene i učešće žena u oblasti transporta - EU platforma „For Change“
 • Optimizacija procesa distribucije robe – prekogranična saradnja
 • Carinska regulativa - efikasnost i brzina na graničnim prelazima
 • Unapređenje intermodalnog transporta kroz inovativna transportna rešenja
 • Razvoj efikasnih multimodalnih terminala za povezivanje plovnih puteva sa železničkim, avio i drumskim saobraćajem - potencijal i konkurentnost jadranskih i rečnih luka
 • Modeli Javno - privatnog partnerstva u transportnoj i logističkoj infrastrukturi
 • Održivost i konkurentnost transportnih, špediterskih i logističkih usluga sa aspekta zaštite životne sredine i ekološke bezbednosti
 • Integrisane fleksibilne logističke usluge u efikasnom kretanju transporta i roba
 • E-poslovanje i digitalizacija u transportu i logistici
 • Uloga strukovnih udruženja i lokalnih samouprava na unapredjenju mreže logističkih i distributivnih centara, slobodnih zona,...
5. Biznis konferencija „Transport i logistika Jugoistočne Evrope i Dunavskog regiona” uobičajeno će okupiti preko 500 učesnika, od kojih najveći broj čine  donosioci odluka vodećih kompanija iz oblasti špedicije, logistike i  drumskog, železničkog, avio i vodnog saobraćaja i donosioci odluka vodećih kompanija koje su korisnici usluga u ovoj oblasti, zatim visoki predstavnici relevantnih državnih institucija i strukovnih udruženja iz Jugoistočne Evrope i Dunavskog regiona, EU, Turske, Rusije, Kine… međunarodni stručnjaci za oblast održivog razvoja, predstavnici finansijskih institucija i udruženja i osiguravajućih društava, predstavnici medija...
Medijski partneri
RTS
Pink
Blic
Večernje novosti
Tanjug
Hrvatski prijevoznik
Logistika i transport
SAT Media Group
logistika.com.hr
Pluton Logistics
eKapija
PMR
YUnet International
Diaspora Group