19Novembar2014
2. Biznis konferencija o finansiranju projekata Energetske efikasnosti i Obnovljivih izvora energije kroz Javno-privatno-partnerstvo
BIZNIS ENERGETSKE EFIKASNOSTI U SRBIJI - BEES 2014
Učesnici
Oslanjajući se na rezultate prošlogodišnjeg poslovnog skupa koji je inicirao potpisivanje ugovora i dalju realizaciju projekata, kao logičan nastavak postavljen je i cilj 2. Biznis konferencije „Finansiranje projekata Energetske efikasnosti (EE) i Obnovljivih izvora energije (OIE) kroz Javno-privatno-partnerstvo (JPP) - BEES 2014“ da kroz nove biznis modele direktno poveže potencijalne poslovne partnere:


Kompanije koje su u mogućnosti da ugovaraju projekte iz domena EE i OIE kroz modele JPP i ESCO /Proizvođači i isporučioci matrijala, opreme, sistema...


Gradovi, opštine i druge lokalne samouprave sa projektima EE i OIE i projektnim idejama za upotrebu obnovljivih izvora energije u javnom sektoru pripremljene u saradnji sa Javnim Preduzećima (Toplana, Rasveta, Stambeno...), za koje se traži finansiranje kroz modele Javno-privatno-partnerstvo (JPP) i Ugovorno snabdevanje energijom (ESC).