13April2016
3. Biznis konferencija
„Transport i logistika Jugoistočne Evrope i Dunavskog regiona - TIL 2016”
Učesnici
Na Biznis konferenciji TIL2016 očekuje se preko 500 učesnika, a najveći broj će činiti donosioci odluka vodećih kompanija iz oblasti špedicije, logistike i drumskog, železničkog, avio i vodnog saobraćaja i donosioci odluka vodećih kompanija koje su korisnici usluga u ovoj oblasti, zatim visoki predstavnici relevantnih državnih institucija i strukovnih udruženja iz Jugoistočne Evrope i Dunavskog regiona, EU, Turske, Rusije, Kine… međunarodni stručnjaci za oblast održivog razvoja, predstavnici finansijskih institucija i udruženja i osiguravajućih društava, predstavnici medija...

U skladu sa EU strategijom biće predstavljeni i projekti i inicijative za dalji razvoj i unapređenje intermodalnih sistema, logističkih centara, zaštite životne sredine, bezbednosti u saobraćaju; takođe poseban akcenat će biti stavljen na modele Javno – Privatnog – Partnerstva u transportnoj i logističkoj infrastrukturi, usaglašavanju zakonske regulative i carinskih propisa, aktivnostima strukovnih udruženja i lokalnih samouprava na unapredjenju mreže logističkih i distributivnih centara, slobodnih zona,...

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture       Danube Region Strategy       Republika Slovenija - Ministarstvo infrastrukture i prostornog planiranja

  Poslovno udruženje drumskog
saobraćaja „Srbijatransport“

www.srbijatransport.rs
  Nacionalna asocijacija špediterskih društava i agenata “Transport i logistika” – SPEDLOG
www.spedlog.org.rs
  Poslovno udruženje “Međunarodni transport“
www.pumedtrans.com
  Srpska logistička asocijacija SLA
logistika.eu5.org
  Aerodrom Nikola Tesla Beograd
www.beg.aero
  Zračna luka Zadar
www.zadar-airport.hr
  DHL International Beograd
www.dhl.rs
  Ball Packaging Europe Belgrade
www.ball.com
  Nelt Grupa
www.nelt.com
  Gebrüder Weiss
www.gw-world.com
  AMSS Auto moto savez Srbije
www.ams.co.rs
  TimoCom Soft- und Hardware GmbH
www.timocom.com
  123cargo - DACODASOFT SRL
sr.123cargo.eu
  Adriatic Gate Container Terminal
www.ictsi.hr
  Ralu Logistika
www.ralulogistics.com
  CN "Administratia Porturilor Maritime" SA, Constanta - Luka Constantza
www.constantza-port.ro
  Luka Koper
www.luka-kp.si
  JUGOSLOVENSKO REČNO BRODARSTVO AD
www.jrb.co.rs
  Agit - Agencija za integralni transport
www.agit.hr
  Standard Logistic
www.standard-logistic.com
  Cargo Agent Navigator
www.cargo-agent.com
  Delamode Balkans
www.delamode-group.com
  Industrijski park Beograd
www.ipb.rs
  EurologSystem
www.eurologsystem.rs
  Mobile Solutions
www.mobilesolutions.rs
  OMV Srbija
www.omv.rs
  Adam Šped System
www.adamsped.co.rs
  Aero-east-Europe
www.aeroeast.net
  T.P.G. Logistics
www.tpg.si
  MERIDIAN a.d.
www.meridianbl.com
  Jadrošped
www.jadrosped.hr
  Fly Fly Travel
www.flyflytravel.com
  IN Hotel
www.inhotel-belgrade.rs
  Singidunum
www.singidunum.ac.rs
  Eurotranslate
www.eurotranslate.rs