Medijski partneri
RTS
Pink
Blic
Večernje novosti
Tanjug
Hrvatski prijevoznik
Logistika i transport
SAT Media Group
Pluton Logistics
eKapija
Diaspora Group
Mass Media je proteklih dvadeset devet godina rada posvetila inovativnom i afirmativnom pristupu u kreiranju i organizaciji poslovnih sadržaja na tržištu Jugoistočne Evrope. Kroz niz poslovnih strukovnih konferencija i dogadjaja osigurala je i tržištu JIE pružila korisne i jedinstvene informacije i znanja, stručnoj i širokoj javnosti skrenula pažnju na uspešne menadžere, kompanije i institucije i kroz najbolje primere iz prakse podsticala kreiranje afirmativnog partnerskog okruženja.

Svi naši projekti, potpuno orijentisani ka stvaranju novih biznis mogućnosti, postali su prepoznatljivi poslovnoj javnosti Srbije i zemalja u regionu po ostvarenim benefitima:
  • Niz mogućnosti za direktno povezivanje potencijalnih partnera
  • Više stotina organizovanih B2B sastanaka, potpisanih ugovora o saradnji...
  • Veliki broj učesnika /standardno oko 500/, koje čine donosioci odluka najrelevantnijih kompanija, državnih institucija, lokalnih samouprava, kao i najpriznatiji svetski stručnjaci
  • Izuzetna medijska pažnja, koju svojim prisustvom potvrdjuje prisustvo i praćenje svih glavnih medija iz regiona JIE
  • Javna priznanja i nagade najboljima: Brand Leader Award i Regionalna nagrada Biznis Partner

Poslovne konferencije i manifestacije koje organizujemo tradicionalno okupe preko 400 učesnika, među kojima su direktori kompanija sa velikim godišnjim obrtom, vlasnici i direktori malih i srednjih preduzeća zatim predstavnici značajnih institucija i organizacija, strukovnih udruženja, predsednici lokalnih samouprava i sve relevantne medijske kuće.


Poslovne konferencije u našoj organizaciji:

2020
7. Biznis konferencija
„Transport i logistika Jugoistočne Evrope i Dunavskog regiona - TIL 2020”
6.oktobar 2020., Kombank Dvorana, Beograd


2019
6. Biznis konferencija
Transport i logistika Jugoistočne Evrope i Dunavskog regiona „TIL 2019 We Deliver Value COSCO SHIPPING”
27. mart 2019., Sava centar, Beograd


2018
SEET 2018 „Turističko tržište Jugoistočne Evrope“
3. oktobar 2018., Sava Centar, Beograd

5. Biznis konferencija
TIL 2018 „Transport i logistika Jugoistočne Evrope i Dunavskog regiona”
22. mart 2018., Sava Centar, Beograd


2017
4. Biznis konferencija TIL 2017
„Transport i logistika Jugoistočne Evrope i Dunavskog regiona ”
5. aprila 2017. Sava centar, Beograd

7. Biznis konferencija SEET 2017
„Turističko tržište Jugoistočne Evrope“
4. oktobar 2017., Sava centar, Beograd


2016
4. Biznis konferencija BEES 2016
„Kako privući nove investicije u energetskom sektoru - projekcije do 2020.“
15. decembar 2016., Sava centar, Beograd

6. Biznis konferencija SEET 2016
„Turističko tržište Jugoistočne Evrope“
28. septembar 2016., Sava centar, Beograd

Biznis konferencija TIL 2016 „Transport i logistika Jugoistočne Evrope i Dunavskog regiona”
14. april 2016., Sava Centar, Beograd


2015
Biznis konferencija BEES 2015 „Razvoj tržišta energetske efikasnosti kroz nove modele finansiranja“
15. decembar 2015., Sava Centar, Beograd

Biznis konferenciji SEET 2015 „Kako povećati konkurentnost i prihode turističkog tržišta Jugoistočne Evrope“
30. Septembar 2015., Sava Centar, Beograd

Biznis konferencija TIL 2015 „Transport i logistika Jugoistočne Evrope i Dunavskog regiona”
26. mart 2015., Sava Centar, Beograd


2014
Biznis konferencija BEES 2014 „Finansiranje projekata Energetske efikasnosti i Obnovljivih izvora energije kroz Javno-privatno-partnerstvo“
20. novembar 2014., Sava Centar, Beograd

Biznis konferencija SEET 2014 „Održivi razvoj i konkurentnost turističkog proizvoda Jugoistočne Evrope”
14. maj 2014., Beograd, Sava Centar

Biznis konferencija TIL 2014 „Transport i logistika Jugoistočne Evrope i Dunavskog regiona”
10. april 2014., Beograd, Sava Centar


2013
Regionalna konferencija „Turističko tržište Jugoistočne Evrope – NOVE RAZVOJNE MOGUĆNOSTI“
15. maj 2013. Beograd, Sava Centar

Regionalna konferencija o bezbednom i profitabilnom investiranju u energetiku
„BALKAN – NOVI EVROPSKI IZVOR ENERGIJE“

20. mart 2013., Beograd, Sava Centar

Regionalna konferencija „AGROBIZNIS: prirodni, tržišni i investicioni brend Jugoistočne Evrope”
6. mart 2013., Beograd, Sava Centar


2012
Medjunarodna konferencija „Turizam, progresivni brend Regiona“
29. maj 2012., Beograd, Sava Centar


2011
Medjunarodna konferencija „Brending regiona i gradova - strane direktne investicije, rast izvoza i razvoj turizma“
10. juni 2011., Beograd, Sava Centar


U nastojanju da skrenemo pažnju javnosti na pozitivan doprinos kompanija koje neguju dobre poslovne običaje, poštuju poslovnu etiku, uvažavaju partnere, klijente i potrošače ustanovili smo Regionalnu nagradu Biznis Partner, koja se 22 godina dodeljuje najboljim kompanijama, institucijama i medijima iz 11 zemalja u okruženju. U proteklim godinama laureati Biznis Partner su bile vodeće kompanije iz zemalja regiona, najbolji menadžeri, najznačajnije obrazovne institucije, glavne medijske kuće. BIZNIS PARTNER je potvrda poslovne uspešnosti i regionalne prepoznatljivsti, a dobitnicima je posebna čast - budući da kompanije same biraju i ocenjuju svoje poslovne partnere za koje smatraju da ispunjavaju 10 /deset/ postavljenih kriterijuma. Sveobuhvatan, iscrpan i analitičan metod izbora laureata, od nominacije do konačne odluke, uz angažovanost velikog broja kompanija i institucija, štampanih i elektronskih medija, poslovnih asocijacija i udruženja, podstiče stvaranje novih partnerstava i uspostavljanja bolje poslovne saradnje u Regionu, a na širem nivou i unapređenje poslovne i investicione klime, kao i bržeg ekonomskog povezivanja i prosperiteta.
www.bpartner.co.rs

Pratili smo nove tržišne trendove i potrebe i više godina intenzivno radili na edukaciji posvećenoj jačanju svesti o značaju i tehnologijama razvoja i pozicioniranja brenda proizvoda, usluga, kao i nacionalnog brenda. U tom cilju smo ustanovili i šest godina organizovali najveći brending događaj u regionu Jugoistočne Evrope Brand Fair i prvi uveli multimedijalne prezentacije, konferencije i stručne radionice pod kupole Beogradskog sajma.
www.brandfair.org

Na poslovnim konferencijama, posvećenim brendu, znanja i iskustva su prenosili priznati svetski stručnjaci, poput: Marc Gobe (USA), Martin Lindstrom (EU), Simon Anholt (England), Kevin L. Keller (USA), Joerg Spreitzer (Austria), Charlie Crowe (England), Jose Filipe Torres (Spain), Scott Bebury (USA)… Stručnoj javnosti smo se predstavili i kao izdavači edicija iz oblasti brendiranja prevedenih na srpski jezik: “Emocionalno brendiranje” Marc Gobe, “Brand sanse” Martin Lindstrom,”Slučajevi najbolje prakse u brendiranju” Kevin L. Keller, “Novi svet brendova: 8 principa za postizanje brend liderstva u 21. veku Scott Bedbury…
www.brandfair.org/conference/

Naš cilj je da i u narednom periodu kroz niz poslovnih strukovnih konferencija i dogadjaja osiguramo i tržištu JIE pružimo korisne i jedinstvene informacije i znanja, stručnoj i širokoj javnosti skrenemo pažnju na najbolje primere iz prakse i podstičemo kreiranje afirmativnog partnerskog okruženja.