29Septembar2015
5. Biznis Konferencija SEET 2015
„Kako povećati konkurentnost i prihode turističkog tržišta Jugoistočne Evrope“
Radni program

9.00 – 9.30
Registracija učesnika

9.30 – 10.00
Svečano otvaranje i uvodna reč
 • Rasim Ljajić, potpredsednik Vlade i ministar Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije
 • Predrag Gluhaković, ministar, Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske
 • Ministarstvo održivog razvoja i turizma Crne Gore


10.00 – 11.30
Panel 1
Unapređenje konkurentnosti i povećanje prihoda turističkih privreda u regionu JIE

Moderator: Prof. dr Slobodan Čerović, dekan Fakulteta za turistički i hotelijerski menadžment Univerziteta Singidunum

 • Uticaj turizma na razvoj nacionalnih ekonomija
 • Potencijali i komparativne prednosti – zajednički turistički programi
 • Kreiranje projekata regionalne saradnje i pozicioniranje regionalne destinacijske ponude
 • Multisektorsko partnerstvo kao temelj kreiranja turističkog proizvoda
 • ICT u funkciji kreiranja tražnje na tržištu

 • Gordana Plamenac , direktor Turističke organizacije Srbije TOS
 • Boris Žgomba, President Uniline i UHPA i potpredsednik ECTAA
 • Ivor Vucelic, Executive Director of Product, Purchasing, Marketing, PR and IT, Management Board Member at TUI Russia & CIS
 • Guo Xiao, predsednik Asocijacija kineskih privrednika u Srbiji
 • Željko Kolar, župan Krapinsko-zagorske županije
 • Prof. dr. Lorenzo Cantoni, Chair-holder UNESCO chair in ICT to develop and promote sustainable tourism in World Heritage Sites, eTourism: Communication Perspectives (IFITT)

 • Uloga turističkih organizacija u razvoju turističke industrije regiona JIE
 • Nada Jovanović, direktor Turističke organizacije Republike Srpske
 • Igor Borojević, direktor Sektora za istraživanje tržišta i strateško planiranje Hrvatske turističke zajednice

 • Uloga i uticaj avio prevoznika na razvoj turističke industrije regiona JIE
 • Živko Banjević, Executive Director Montenegro Airlines
 • Irena Ćosić, direktorica Zračne luke Zadar


11.30 – 11.45
Pauza za kafu

Šta nudi Jugoistočna Evropa, kao konkurentna turistička regija?

11.45 – 13.00
Panel 2
Hoteli kao ključni kreatori turističkih trendova

Moderator: dr Georgi Genov, direktor Poslovno udruženje hotelijera i restorana Srbije - HORES

 • Novi trendovi u hotelijerstvu i ugostiteljstvu
 • Andrej Prebil, President of the Management Board Sava Hotels & Resorts, Slovenija
 • Kristijan Staničić, direktor prodaje Bernandin Group Hotels & Resorts, Slovenija
 • Tomislav Čeh, generalni direktor Union hoteli d.d., Ljubljana, Slovenija
 • Nikola Avram, generalni direktor MK Mountain Resort, Kopaonik, Srbija
 • Đorđe Rašić, direktor Zepter Apart Hotel, Beograd
 • Vesna Vlatković, PR & Marketing menadžer Grupacije „A Hoteli”, Srbija
 • Slave Siračevski, direktor Aurora Tours i Aurora Resort&Spa, Berovo, Makedonija
 • Petar Petrović, direktor Dukley Gardens, Budva, Crna Gora
 • Dr.sc. Doris Peručić, direktor Adriatic Croatia International club d.d. (ACI), Opatija


  13.00 – 14.15
  Panel 3
  Inovativnost u razvoju održivog banjskog, wellness&spa i medicinskog turizma

  Moderator: Vladan Vešković, generalni sekretar Udruženja banja Srbije

  • Banjski, wellness&spa i medicinski turizam - izvozni proizvod koji stvara vrednost više
  • Mark Kincses, Manager Magyar Turizmus Zrt, Budimpešta, Mađarska
  • dr.med. Nada Ranisav Lartey, Medical center Rogaška, Rogaška Slatina, Slovenija
  • Bojan Babić, direktor marketinga i prodaje SB za rehabilitaciju Atomska banja Gornja Trepča, Srbija
  • Zoran Bošnjak, direktor Specijalna bolnica TERMAL, Banja Vrdnik, Srbija
  • dr Iztok Altbauer, direktor Udruženja slovenskih prirodnih lečilišta /Slovenian Spa Association
  • Prof. Vasilije Vlatko Stijepović, izvršni direktor Medical SPA Asocijacije i Klastera zdravstvenog turizma Crne Gore
  • Marko Jurakić, predsednik Wellness i Fitness Udruge Hrvatske
  • Aldin Dugonjić, rukovoditelj Centra za certificiranje halal kvalitete, Hrvatska


  14.15 – 15.15
  Ručak - restoran „Sava“, prizemlje Sava centar


  15.15 – 16.30
  Panel 4
  Savremeni trendovi u turizmu i promene turističke potražnje

  Moderator: Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije „YUTA”
  • Christoph Klenner, Secretary General, ETTSA European Technology & Travel Services Association
  • Žarko Radulović, predsednik Montenegro Stars Hotel Group i Crnogorsko Turističko Udruženje / CTU
  • Milan Đokić, predsednik Opštine Knjaževac
  • Saša Šućurović, predsednik Opštine Novi Bečej
  • Prof. dr Ostoja Barašin, direktor TO Grada Banja Luka
  • Arsen Đurić, direktor Turističke organizacija Zlatibor
  • Ivan Radojević, direktor Big Blue Tourism&Travel
  • Marta Takač, direktor JP Vojvodinašume
  • Dijana Katica, President HF EKO ETNO GRUPA
  • Igor Vujović Nađ, predsednik Grupe Fly Fly Travel


  12.00 - 16.30
  B2B sastanci - sala „Japanski salon“, galerija Sava centar


  16.30 - 17.00
  • Promocija publikacije „SEET 2015“
  • Rezime, završna reč i svečana dodela nagrada „Brand Leader Award“


  17.00 - 18.00
  • Koktel - restoran „Sava“, prizemlje Sava centar